AloTrip

AloTrip - App du lịch tiện ích số 1 Việt Nam

Phone Phone

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP

Tất cả các thắc mắc, băn khoăn của bạn sẽ được giải đáp trong mục này. Vui lòng chọn theo loại hoặc nhập từ vào hộp tìm kiếm.

Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin hỏi đáp tại đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng hiển thị những đóng góp tích cực của khách hàng trong việc giải đáp các câu hỏi liên quan.

+ Gửi trẻ em từ 6-15 tuổi đi một mình trên tàu bay Vietnam Airlines có được không?

Yêu cầu đặc biệt

Trẻ em đi một mình từ 6 tuổi trở lên đến dưới 15 tuổi sẽ không phải đặt dịch vụ tiếp viên đi cùng, nhưng hành khách phải yêu cầu dịch vụ trước 24 giờ bay. Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ trả 75% giá vé, trẻ em từ 12-15 tuổi phải trả 100% giá vé.
+ Thủ tục gửi trẻ đi một mình của VN Airlines như thế nào?

Yêu cầu đặc biệt

Cha, mẹ/người giám hộ/người được ủy quyền liên hệ (chỉ có các đối tượng trên đây mới được chấp nhận làm thủ tục cho trẻ em đi một mình) đến các phòng vé và đại lý của VN Airlines để làm thủ tục đăng ký cho trẻ. Tại đây, những người nói trên phải điền, ký xác nhận vào bản “Miễn trừ trách nhiệm trong việc vận chuyển trẻ em đi một mình” và trả tiền mua vé và dịch vụ (nếu có) cho trẻ em đi một mình.

Thủ tục gửi trẻ đi máy bay một mình của Vietnam Airlines tại sân bay sẽ bao gồm:

- Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu
- Vé máy bay
- Bản “Miễn trừ trách nhiệm trong việc vận chuyển trẻ em đi một mình” (trẻ phải có mặt tại sân bay hai giờ trước giờ khởi hành dự định)
- Người đưa/đón trẻ em tại hai đầu sân bay cần phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với trẻ em (phù hợp với thông tin đã khai báo trong bản “Miễn trừ trách nhiệm trong việc vận chuyển trẻ em đi một mình”).
+ Vietnam Airline có chấp nhận vận chuyển trẻ sơ sinh không?

Yêu cầu đặc biệt

Có. Vietnam Airline chấp nhận dịch vụ vận chuyển trẻ sơ sinh, với điều kiện:

- Trẻ sơ sinh phải khỏe mạnh, sinh đủ tháng nếu đi cùng cha, mẹ/người giám hộ hoặc người được ủy quyền
- Mỗi cha, mẹ/người giám hộ hoặc người ủy quyền của trẻ sơ sinh chỉ được đi cùng 01 trẻ sơ sinh
- Nếu một người lớn đi với 02 trẻ sơ sinh thì trẻ thứ 2 phải mua vé một vé trẻ em và phải đặt và trả tiền dịch vụ tiếp viên đi cùng. Đặt trước 3 ngày đối với chuyến bay nội địa và 5 ngày đối với chuyến bay quốc tế.
- Không chấp nhận vận chuyển trẻ sơ sinh dưới 14 ngày tuổi hoặc nuôi trong lồng kính vì sinh thiếu tháng hoặc vì lý do sức khỏe
- Nếu trẻ sơ sinh có sức khỏe không bình thường (nuôi trong lồng kính) thì phải có giấy xác nhận sức khỏe, có người đi cung là bác sĩ hoặc y tá khoa nhi.
- Số lượng trẻ sơ sinh trên chuyến bay không vượt quá 10% tổng số ghế hành khách
+ Tôi có thể đi cùng cả trẻ sơ sinh và trẻ em trên chuyến bay của Vietnam Airlines không?

Yêu cầu đặc biệt

Có. Vietnam Airlines có vận chuyển trường hợp một hành khách đi cùng trẻ sơ sinh và trẻ em trong những trường hợp sau:

- 2 trẻ em từ 2-6 tuổi, hoặc
- 01 trẻ sơ sinh và 02 trẻ em dưới 6 tuổi với điều kiện phải đặt và trả tiền dịch vụ cho 01 tiếp viên đi cùng 01 trẻ em trong số 02 trẻ em, hoặc
- 02 trẻ sơ sinh và 01 trẻ em dưới 6 tuổi với điều kiện phải đặt và trả tiền dịch vụ cho 01 tiếp viên đi cùng 01 trẻ sơ sinh trong số 02 trẻ sơ sinh, hoặc
- 02 trẻ sơ sinh và 02 trẻ em dưới 6 tuổi với điều kiện phải đặt và trả tiền dịch vụ cho 02 tiếp viên đi cùng 01 trẻ sơ sinh và 01 trẻ em trong số 02 trẻ sơ sinh và 02 trẻ em.
+ Vietnam Airline có cung cấp dịch vụ nôi trẻ em không?

Yêu cầu đặc biệt

Có. Dịch vụ nôi trẻ em trên máy bay là dịch vụ cung cấp nôi trẻ em chuyên dụng trên máy bay của VNA. Tuy nhiên dịch vụ này chỉ áp dụng cho những điều kiện sau:

- Chỉ áp dụng cho trẻ sơ sinh từ 14 ngày tuổi đến dưới 2 tuổi và cân nặng dưới 16kg (do giới hạn về tải của dịch vụ nôi).
- Yêu cầu về dịch vụ nôi phải được đặt trước.
- Số lượng tối đa thiết bị nôi có thể cung ứng trên một chuyến bay căn cứ vào vị trí lắp đặt nôi và số lượng thiết bị nôi được cấp trên từng loại máy bay
+ VN Airlines có cung cấp dịch vụ xe lăn không?

Yêu cầu đặc biệt

Dịch vụ xe lăn của Vietnam Airline là dịch vụ trợ giúp hành khách bị tàn tật hoặc thể trạng yếu không tự đi lại bình thường, cần xe lăn trợ giúp bao gồm 3 loại sau:

- Dịch vụ xe lăn trên sân đỗ trợ giúp hành khách có khả năng tự di chuyển lên, xuống máy bay và trong khoang hành khách của máy bay, nhưng cần trợ giúp bằng xe lăn dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ).

- Dịch vụ xe lăn lên xuống máy bay trợ giúp hành khách có khả năng tự di chuyển trong khoang hành khách của máy bay nhưng cần trợ giúp bằng xe lăn dưới mặt đất, trợ giúp (có thể sử dụng đường ống, xe nâng hoặc trợ giúp của nhân viên hàng không) trong quá trình lên, xuống máy bay.

- Dịch vụ xe lăn trên máy bay trợ giúp hành khách không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí.
+ Phải đặt trước yêu cầu dịch vụ xe lăn của VNA trước bao lâu?

Yêu cầu đặc biệt

Yêu cầu về dịch vụ Dịch vụ xe lăn lên xuống tàu bay của VN Airlines cần được đặt trước ít nhất 24 tiếng so với thời gian dự định cất cánh. Hành khách yêu cầu dịch vu này có người đi cùng không bị hạn chế về số lượng. Hành khách yêu cầu dịch vụ không có người đi cùng bị hạn chế số lượng tuỳ theo từng loại máy bay.

Yêu cầu về dịch vụ Dịch vụ xe lăn trên máy bay của hãng cần được đặt trước ít nhất 24 tiếng so với thời gian dự định cất cánh. Số lượng tối đa hành khách yêu cầu dịch vụ này có người đi cùng hoặc không có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở tuỳ thuộc vào từng loại máy bay.

Nếu khách yêu cầu dịch vụ tiếp viên đi kèm thì phải đặt trước, được xác nhận và trả giá dịch vụ tiếp viên đi kèm. Mức giá dịch vụ tiếp viên đi kèm: Bằng mức giá áp dụng cho người lớn tương ứng với khoang dịch vụ mà khách yêu cầu dịch vụ sử dụng.
+ Việt Nam Airlines có vận chuyển hành khách khiếm thị đi một mình không?

Yêu cầu đặc biệt

Có. Vietnam Airlines có vận chuyển hành khách khiếm thị không có người đi cùng, với những điều kiện sau:

- Yêu cầu về dịch vụ trợ giúp hành khách là người mù, khiếm thị cần được đặt trước.
- Chỉ chấp nhận hành khách là người mù, khiếm thị có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển, có người thân trợ giúp tại sân bay khởi hành và sân bay đến.
- Số lượng tối đa hành khách là người mù, khiếm thị không có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở trên một chuyến bay tuỳ thuộc vào từng loại máy bay.

Hãng cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hành khách khiếm thị với yêu cầu dịch vụ tiếp viên đi kèm nếu hành khách đó không có người đi cùng. Dịch vụ này phải được đặt trước, được xác nhận và trả giá dịch vụ tiếp viên đi kèm. Mức giá áp dụng cho người lớn tương ứng với khoang dịch vụ mà hành khách yêu cầu sử dụng.
+ Vietnam Airlines dịch vụ những hành khách khiếm thính như nào?

Yêu cầu đặc biệt

Có. VN Airline có dịch vụ trợ giúp cho người khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém, bao gồm 2 loại dịch vụ sau:

- Hành khách là người điếc, khiếm thính có người đi cùng
- Hành khách là người điếc, khiếm thính không có người đi cùng.

Với điều kiện:

- Hành khách là người điếc, khiếm thính có người đi cùng: được chấp nhận vận chuyển như đối với hành khách thông thường.

- Hành khách là người điếc, khiếm thính không có người đi cùng: Yêu cầu dịch vụ trợ giúp hành khách là người điếc, khiếm thính cần được đặt trước. Dịch vụ này không giới hạn số lượng trên mỗi chuyến bay.

- Nếu khách yêu cầu dịch vụ tiếp viên đi kèm thì phải đặt trước, được xác nhận và trả giá dịch vụ tiếp viên đi kèm. Mức giá dịch vụ tiếp viên đi kèm: Bằng mức giá áp dụng cho người lớn tương ứng với khoang dịch vụ mà khách yêu cầu dịch vụ sử dụng.
+ VN Airline có dịch vụ đặc biệt cho hành khách có khổ người quá cỡ không?

Yêu cầu đặc biệt

Có. Vietnam Airlines có cung cấp dụng vụ mua thêm ghế cho hành khách có khổ người quá cỡ. Với dịch vụ này, hãng sẽ sử dụng hai ghế ngồi cạnh nhau trên cùng chuyến bay. Điều kiện để được vận chuyển là:

- Yêu cầu cần đặt trước ít nhất 24 tiếng so với thời gian dự định cất cánh.
- Dịch vụ này không giới hạn số lượng trên mỗi chuyến bay.
- Hành khách và chỗ mua thêm phải được đặt chỗ trên cùng một hạng ghế của một chuyến bay.

KHÔNG TÌM THẤY CÂU TRẢ LỜI? Đặt câu hỏi ngay hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhấtDownload App X
Download App X