AloTrip

AloTrip - App du lịch tiện ích số 1 Việt Nam

Phone Phone

Đầu tiên bạn hãy chọn khu vực và tìm hiểu về khu vực mình muốn đi. Sau khi chọn khu vực xong sẽ xuất hiện các quốc gia liên quan đến khu vực đó. Khi chọn vào tưng quốc gia sẽ hiển thị thành phố và sân bay thuộc quốc gia đó.

Ví dụ: Khi chọn khu vực: Đông Dương, sẽ xuất hiện các quốc gia: Campuchia, Lào, Việt Nam. Chọn tiếp Việt Nam sẽ hiển thị các thành phố của Việt Nam cùng với các sân bay thuộc các thành phố đó.

Điểm đến

Tìm kiếm:
  • Khu vực
  • Quốc gia
  • Thành phố

Lọc theo tên:
1 - 8 of 11
Download App X
Download App X